تکمیل خودکار کپچای ایرانخودرو دیزل

برای اولین بار آموزش و فایل تکمیل خودکار خرید خودرو سایت فروش اینترنتی ایرانخودرو دیزل

این فایل دارای ویژگی‌های ذیل می‌باشد:

1- تکمیل خودکار کدکپچا ( حروف امنیتی )
2- ارسال خودکار پیامک تایید
3- بررسی و انتخاب خودکار نمایندگی دارای ظرفیت

خرید و پشتیبانی در تلگرام

نحوه کارکرد فراخوانی کدامنیتی

نحوه کارکرد ارسال خودکار پیامک تایید

آموزش خرید ایرانخودرو دیزل