قراردادهای مشترکان دائمی، اعتباری و خدمات اینترنت ثابت

با توجه به اینکه در فرم ثبت نام سیم کارت به دفعات از عبارت (( قرارداد مشترکین )) نامبرده شده است و این موضوع موجب بروز سوال برای مشترکین شده است.

لینک های مربوط به اطلاعات مندرج در قراردادهای مشترکین اعتباری، دائمی و خدمات اینترنت ثابت نسل 4 در ذیل جهت اطلاع رسانی قرار داده شده است.

16
امتیاز :
بدون رای!

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاه خود را ارسال نمایید