آرشیو برچسب: خط دائمی

با توجه به اینکه در فرم ثبت نام سیم کارت به دفعات از عبارت (( قرارداد مشترکین )) نامبرده شده است و این موضوع موجب بروز سوال برای مشترکین شده است.

ادامه مطلب 5 آذر , 1398