آرشیو برچسب: CRA

اسامی بازرسین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه مرکز جهت آشنایی هر چه بهتر نمایندگان با این بازرسین در ذیل آورده شده است .

ادامه مطلب 5 آذر , 1398